Samen voor Zeist én de global Goals.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.https://www.sdgnederland.nl/sdgs/

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Samen voor Zeist wil het verschil op lokaal vlakken met onderstaande SDG’s.

Samen voor Zeist – SDG 17: Partnerschap om de SDG’s te bereiken – Het netwerk >

In de Zeister samenleving merken we een afstand tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en personen, waardoor het hen niet altijd lukt om elkaar te vinden en/of zij niet over de juiste informatie beschikken om samen te werken aan individuele en maatschappelijke vraagstukken. Als intermediair MBO verkleinen wij deze afstand en gebrek aan informatie door partijen aan elkaar te verbinden. Via deze verbindingen helpen we maatschappelijke organisaties hun doelen te bereiken.

Inspirerend, zoveel partijen die de samenwerking zoeken. Mooie nieuwe mensen en bedrijven leren kennen.”  “Wat een prachtige organisatie die verbindt. Erg waardevol voor regio Zeist!”

Samen voor Zeist werkt samen met organisaties die bijdragen aan de SDG’s. Indirect dragen wij daarom bij aan:

Minder armoede
Schuldpreventie – Versterking financiële zelfredzaamheid – Afstand arbeidsmarkt verkleinen.
Door met founder Rabobank en andere netwerkpartners in te spelen op het thema schuldpreventie dragen we hier een steentje aan bij. In het jaar 2020 met de organisatie van het Webinar ‘Financieel fitte werknemers’ met hulp van Sociaal Raadslieden en Wessels Zeist.

Goede gezondheid en welzijn
We helpen organisaties die extra handen en inzet nodig hebben om hun doelen te realiseren. Zoals bv het terugdringen van eenzaamheid, een zinvolle dagbesteding, participatie, gezonde leefstijl, etc.
Door bedrijfsvrijwilligerswerk te stimuleren via bv zinvolle uitjes voor medewerkers;  persoonlijke aandacht voor een specifieke doelgroep én een unieke ervaring opdoen “kleine moeite groot doen” en “kijkje in een andere wereld”.

Kwaliteit onderwijs
We helpen onderwijsorganisaties in hun streven naar oa gelijke kansen, kans op werk te vergroten en toegang tot kunst en cultuur  te vergroten.
– Door bedrijven te inspireren stage/ leerwerkplekken te bieden als ook gastlessen te geven aan scholen op hun eigen expertisegebied (zoals hygiënegastles, 3D desgin) waardoor leerlingen beter toegerust zijn voor de praktijk na school.

Fatsoenlijk werk en Gezonde economie
We helpen organisaties die op zoek zijn naar werk-/leerplekken voor hun doelgroep (zoals mensen met een beperking, leerlingen VSO, nieuwkomers)
– Door bedrijven te inspireren stage/ leerwerkplekken te bieden als ook via workshops van SvZ  gericht op de inclusieve arbeidsmarkt. Zelf dragen we bij met ons Zeister kerstpakket, gemaakt door werknemers met afstand tot arbeidsmarkt.

Participatiesamenleving
Waarin iedereen gelijke kansen heeft en kwetsbare doelgroepen mee kunnen doen en kunnen bouwen op en aan een sociaal netwerk.
– Door matches en verbindingen te maken; een ontmoeting leidt tot leren kennen, begrip, verbinding; beginpunt van sociale cohesie.

Verantwoorde consumptie
Zowel overproductie tegen te gaan als ook partners in de zorg met een klein budget te faciliteren.
– Door bedrijven te motiveren goederen, laptops en meubilair een tweede leven te geven door deze goederen in ons netwerk van zorg aan t bieden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

X