Graag nodigen we u uit voor een kennismiddag georganiseerd door Labor Advocaten, VDGC en WoortmaNN Notarissen. 
Laat u informeren op 4 april 15.00 – 18.00 uur op onderstaande gebieden.

RONDE 1 + 2: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht – Ruim drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceert het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Waarom? Uit onderzoek blijkt dat de WWZ in de praktijk niet goed werkt. Daarom wordt o.a. het ontslagrecht weer versoepeld. Onder de WAB wordt ontslag weer mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. In het huidige stelsel kan dat niet. Kim Voordes van Labor Advocaten neemt u mee in deze en andere wijzigingen, zodat u na deze workshop weer geheel up to date bent! https://www.labor-advocaten.nl/workshops-4-april-2019/

RONDE 1 + 2: De disfunctionerende medewerker en de verstoorde arbeidsverhouding – De WWZ heeft het voor werkgevers lastig gemaakt om een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren. De wet is behoorlijk streng. Afgelopen periode is er veel jurisprudentie gekomen. Hieruit blijkt waar een werkgever aan moet voldoen, hoe een verbeterplan er uit moet zien en hoe het zit met het aanbieden van passende functies. We gaan concreet benoemen wat u moet doen en wat u vooral niet moet doen. Kortom; na deze workshop die door Marc Haaijer van Labor Advocaten wordt verzorgd, weet u hoe een goed ontslagdossier er onder de WWZ uitziet. Ook gaat hij een alternatieve ontslagroute bespreken; de verstoorde arbeidsverhouding.  https://www.labor-advocaten.nl/workshops-4-april-2019/

RONDE 1: Bedrijfsopvolgingsregeling – Wat gebeurt er als door overlijden het bedrijf overgaat naar de erfgenamen? Wat zijn fiscale consequenties bij voortzetting van de onderneming, wie zet de onderneming voort, wat wordt verstaan onder een onderneming?
In 3 kwartier willen wij u bijpraten over het bovenstaande onderwerp, aandachtspunten aangeven en wat u wel en niet moet doen.

RONDE 2: Fiscaal verantwoord box hoppen en andere fiscale actualiteiten –De discussie over het fictieve rendement en de hoogte van de belastingheffing in box 3 is al een paar jaar aan de gang. Wat kunt u er zelf aan doen en wat zijn daar de consequenties van. Daarnaast willen wij graag inspelen op de fiscale actualiteiten omdat dit een dynamisch vakgebied is.

RONDE 1: Certificering van aandelen – Certificering van aandelen vindt plaats in het kader van Estate Planning maar ook om de continuïteit van de onderneming na overlijden van de ondernemer te waarborgen. Bij schenking of overlijden van de ondernemer krijgen erfgenamen mogelijk gezamenlijk aandelen in de vennootschap. Dat betekent versnippering van zeggenschap. Het als gevolg daarvan ontbreken van een adequate en slagvaardige voortzetting van de onderneming kan desastreuse gevolgen hebben voor (de waarde van) de onderneming. Certificering kan dan uitkomst bieden. Zie ook: https://www.woortmann.nl/een-bv-oprichten/certificering-van-aandelen#zakelijk

RONDE 2: Levenstestamenten –  Een levenstestament is een akte waarin u zaken regelt  voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, u weliswaar niet overlijdt, maar niet meer in staat bent zelf te handelen. Denkt u aan een ongeluk of ziekte. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven en kan de continuïteit van uw onderneming maar ook van uw privézaken (bijvoorbeeld ten aanzien van uw huis, of in de zorg) waarborgen, zonder dat er een vertragende en belemmerende tussenkomst van de rechter nodig is.
Zie ook:  https://www.woortmann.nl/actueel

WANNEER: 4 april 15.00 – 18.00 uur
WAAR: CLZ
15.15 -16.00 uur RONDE 1
16.15 – 17.00 uur RONDE 2
17.00 uur Afsluitende borrel

Start typing and press Enter to search

X