“Het was een leuke en leerzame ochtend!”

Op dinsdag 3 juli ontving Woongoed Zeist een groep van 12 statushouders. Doel van het bezoek was een kennismaking van de groep nieuwkomers met Woongoed Zeist en de wereld van het  wonen. Maar ook gewoon om een kijkje te nemen op een Nederlandse werkvloer. Samen met Stichting Tolérance, die nieuwkomers helpt met integreren, en Samen voor Zeist heeft Woongoed Zeist deze leuke leerzame ochtend georganiseerd.

De statushouders, voor het merendeel huurders van Woongoed Zeist, kregen een rondleiding door het kantoor van de woningstichting. Ze hadden veel vragen over allerlei zaken rond wonen en woonregels. Verder was er uitgebreid aandacht voor het vinden van een nieuwe woning en de werkwijze van Woningnet.

De groep bestond uit mannen en vrouwen uit Syrië, in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

De jongste deelnemers die een opleiding volgen, is gewezen op de mogelijkheid stage te lopen bij het Wijkleerbedrijf Zeist. Al met al een geslaagd bezoek voor alle aanwezigen.

Related Projects

Start typing and press Enter to search

X