OVER ONS

Missie: Versterken hechtere samenleving

Samen voor Zeist is ruim 15 jaar actief om het Maatschappelijke Betrokken Ondernemen in gemeente Zeist te stimuleren. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten om de sociale cohesie te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen, oftewel met hoofd, handen en hart.

SAMEN VOOR ZEIST, DE INTERMEDIAIR VOOR UW BETROKKEN VERBINDINGEN

 • Wij hebben een sterk lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente. Wij kennen het marktgebied en weten wat er lokaal speelt.
 • Wij spreken de ‘taal’ van beide werelden en faciliteren hiermee de samenwerking tussen de commerciële en maatschappelijke organisatie.
 • Wij helpen u de samenwerking aan te gaan met “die” andere partij; wij bieden u ons netwerk, contacten en verbindingen en voegen waarde toe aan de verbinding door inbreng van onze kennis en ervaring alsook door het formuleren en concretiseren van vraag, aanbod, verwachtingen en doelstellingen tijdens een verkennend matchgesprek.
 • Wij streven naar wederkerigheid zodat de verbinding leidt tot een partnerschap. Indien gewenst maken wij de impact van uw betrokken activiteiten zichtbaar.
 • Wij zijn een onafhankelijke partij en genieten vertrouwen van de bedrijfs- en maatschappelijke partners uit ons netwerk.
 • Wij maken het u makkelijk om met MBO te starten!

ONZE AMBITIE 2020

Samen voor Zeist ziet actieve maatschappelijke betrokkenheid als de beste waarborg voor een sterke samenleving. Steeds meer zoeken bedrijven aansluiting bij maatschappelijke thema’s en tonen bereidheid om deel te nemen aan gesprekken met gemeente. Bedrijven die deel zijn van de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, voelen ook eigenaarschap en betrokkenheid. Met de ambitie2020 willen we gaan voor de uitdaging om alle bedrijven en ondernemers 1 werkdag geven aan een maatschappelijke organisatie.

Verbinden – Inspireren  – Samenwerken

DE MENSEN ACHTER SAMEN VOOR

 • Katherina Casse
  Katherina Casse Directeur

  De inspirerende matches  in ons werk brengen twee werelden bij elkaar die voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappelijke organisaties winst opleveren. Dit is ook precies wat ik zoek in mijn functie als directeur bij Samen voor Zeist: Een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving door verbindingen tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mijn volledige profiel vind je op

 • Wilma de Groot
  Wilma de Groot Senior Intermediair

  Het waardevolle aan mijn werk bij Samen voor Zeist zijn de verrassende en mooie ontmoetingen die tot stand komen. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen op zoveel vlakken van waarde zijn voor elkaar; de zoektocht om voor beiden de meerwaarde te vinden is echt een uitdaging! Mijn volledige profiel vind je op 

 • Ed van Rouwendal
  Ed van Rouwendal Fotograaf vrijwillig

  Ed van Rouwendal
  “Ik ben ic verpleegkundige en werkzaam in het UMCU.
  Naast mijn werk ben ik altijd bezig in de fotografie. Met name bijzondere mensen fotograferen heeft mijn voorkeur. Om een indruk te krijgen kunt u op mijn website kijken. www.edikon.eu
  Voor Samen voor Zeist fotografeer ik sinds een aantal jaren. Ik kom steeds weer op verschillende plekken waar ik probeer interactie, actie, mensen en de ontmoeting vast te leggen”.

BESTUUR SAMEN VOOR ZEIST

Jacqueline Verbeek-Nijhof -Voorzitter
Hans van Dijk – Penningmeester
Jannes Haveman – Bestuurslid

Start typing and press Enter to search

X