OVER ONS

Missie: Versterken hechtere samenleving

Samen voor Zeist is ruim 15 jaar actief om het Maatschappelijke Betrokken Ondernemen in gemeente Zeist te stimuleren. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten om de sociale cohesie te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen, oftewel met hoofd, handen en hart.

SAMEN VOOR ZEIST, INTERMEDIAIR VOOR BETROKKEN VERBINDINGEN

 • Wij hebben een sterk lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente. Wij kennen het marktgebied en weten wat er lokaal speelt.
 • Wij spreken de ‘taal’ van beide werelden en faciliteren hiermee de samenwerking tussen de commerciële en maatschappelijke organisatie.
 • Wij helpen u de samenwerking aan te gaan met “die” andere partij; wij bieden u ons netwerk, contacten en verbindingen en voegen waarde toe aan de verbinding door inbreng van onze kennis en ervaring alsook door het formuleren en concretiseren van vraag, aanbod, verwachtingen en doelstellingen tijdens een verkennend matchgesprek.
 • Wij streven naar wederkerigheid zodat de verbinding leidt tot een partnerschap. Indien gewenst maken wij de impact van uw betrokken activiteiten zichtbaar.
 • Wij zijn een onafhankelijke partij en genieten vertrouwen van de bedrijfs- en maatschappelijke partners uit ons netwerk.
 • Wij maken het u makkelijk om met MBO te starten!
 • Katherina Casse
  Katherina Casse Directeur

  De inspirerende matches  in ons werk brengen twee werelden bij elkaar die voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappelijke organisaties winst opleveren. Dit is ook precies wat ik zoek in mijn functie als directeur bij Samen voor Zeist: Een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving door verbindingen tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mijn volledige profiel vind je op

 • Wilma de Groot
  Wilma de Groot Senior Intermediair

  Het waardevolle aan mijn werk bij Samen voor Zeist zijn de verrassende en mooie ontmoetingen die tot stand komen. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen op zoveel vlakken van waarde zijn voor elkaar; de zoektocht om voor beiden de meerwaarde te vinden is echt een uitdaging! Mijn volledige profiel vind je op 

BESTUUR SAMEN VOOR ZEIST

Jacqueline Verbeek-Nijhof -Voorzitter
Hans van Dijk – Penningmeester
Jannes Haveman – Bestuurslid

Start typing and press Enter to search

X