OVER ONS

Missie: Versterken hechtere samenleving

Sinds 2005 is Samen voor Zeist actief om het Maatschappelijke Betrokken Ondernemen te stimuleren. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten om de sociale cohesie te vergroten.
De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen, oftewel met hoofd, handen en hart.

ONZE AMBITIE 2020

Samen voor Zeist ziet actieve maatschappelijke betrokkenheid als de beste waarborg voor een sterke samenleving. Steeds meer zoeken bedrijven aansluiting bij maatschappelijke thema’s en tonen bereidheid om deel te nemen aan gesprekken met gemeente. Bedrijven die deel zijn van de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, voelen ook eigenaarschap en betrokkenheid. Met de ambitie2020 willen we gaan voor de uitdaging om alle bedrijven en ondernemers 1 werkdag geven aan een maatschappelijke organisatie.

Verbinden – Inspireren  – Samenwerken

DE MENSEN ACHTER SAMEN VOOR

 • Katherina Casse
  Katherina Casse Directeur

  De inspirerende matches  in ons werk brengen twee werelden bij elkaar die voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappelijke organisaties winst opleveren. Dit is ook precies wat ik zoek in mijn functie als directeur bij Samen voor Zeist: Een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving door verbindingen tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Mijn volledige profiel vind je op

 • Wilma de Groot
  Wilma de Groot Senior Intermediair

  Het waardevolle aan mijn werk bij Samen voor Zeist zijn de verrassende en mooie ontmoetingen die tot stand komen. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen op zoveel vlakken van waarde zijn voor elkaar; de zoektocht om voor beiden de meerwaarde te vinden is echt een uitdaging! Mijn volledige profiel vind je op 

 • Tjark Kamp
  Tjark Kamp Adviseur vrijwillig Samen voor Zeist

  “Tjark helpt ons een beetje om binnen de hectiek van ons dagelijks werk de focus op toekomst te houden: zorgen dat we niet alleen maar vandaag doen waar we goed in zijn, maar ook volgende maand, volgend jaar en over drie jaar de goede dingen kunnen doen die werken. Dat levert telkens kleine aanpassinkjes op die geen grote impact hebben op ons dagelijks werk. En dat is nu juist de bedoeling! En Tjark zorgt er ook voor dat die kleine aanpassinkjes leuk zijn, nieuwe energie geven, enthousiasme opleveren, inspiratie geven en dat we met elkaar samen Samen voor Zeist zijn. Waarom hij dat doet? Omdat hij het leuk vindt en omdat hij er energie van krijgt!”

 • Yvonne Servaas
  Yvonne Servaas Marketing en Communicatie advies, begeleiding en uitvoering

  Met veel plezier en enthousiasme lever ik een bijdrage op het vlak communicatie bij de organisatie van de 10e Samen voor Zeist Beursvloer. Als marketing communicatie specialist word ik blij als er straks  weer veel nieuwe ontmoetingen zijn. Enerzijds door Maatschappelijke Organisaties te ondersteunen in waar zij op zoek naar zijn, anderzijds om Bedrijven handvatten te geven om zo een invulling te geven aan hun Maatschappelijke Betrokkenheid in Zeist.

 • Ed van Rouwendal
  Ed van Rouwendal Fotograaf vrijwillig

  Ed van Rouwendal
  “Ik ben ic verpleegkundige en werkzaam in het UMCU.
  Naast mijn werk ben ik altijd bezig in de fotografie. Met name bijzondere mensen fotograferen heeft mijn voorkeur. Om een indruk te krijgen kunt u op mijn website kijken. www.edikon.eu
  Voor Samen voor Zeist fotografeer ik sinds een aantal jaren. Ik kom steeds weer op verschillende plekken waar ik probeer interactie, actie, mensen en de ontmoeting vast te leggen”.

VRIJWILLIGERS – Dorien de Graaff  en Wilma van Duuren  stellen zich beschikbaar als vrijwilliger.

Over ons

BESTUUR SAMEN VOOR ZEIST

Ineke Rijndorp -Voorzitter
Hans van Dijk – Penningmeester
Helene Smit – Bestuurslid

Start typing and press Enter to search

X