NETWERK VAN BEDRIJVEN EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Maatschappelijke organisaties: Heeft uw organisatie menskracht, expertise of middelen nodig om haar doelen na te streven en opdrachten waar te maken? En wilt u uw netwerk vergroten? Wij weten waar betrokken bedrijven en ondernemers zich graag voor inzetten, wij verbinden ze graag aan u.


Bedrijven/ondernemers: Wilt u lokaal betrokken zijn? Hoe geeft u invulling aan de P van People en aan uw MVO beleid? Wij stellen u in de gelegenheid iets voor een ander te betekenen. Wij weten waar de maatschappelijke organisaties in de gemeente behoefte aan hebben.

Netwerk

WAT KRIJGT U VAN ONS

MATCH OP MAAT

Wij faciliteren een match, mogelijkheden zijn:

Helpende Handen
Dubbel Genieten
Middelen en Materialen
Kennis en Kunde

Arbeidsparticipatie

De participatiewet, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minder dagbesteding, cliënten die “moeten” participeren in de samenleving… als intermediair realiseren wij ontmoetingen en inspireren we werkgevers om kandidaten een kans te geven op een  stage/leerwerkplek.

Door aan te haken aan initiatieven als
het Zeister Werkconvenant
of het landelijke initiatief Prokkelen

BIIJEENKOMSTEN

Wilt u in een plezierige sfeer netwerken en verbindingen leggen tussen bedrijven waarbij uw vraag centraal staat? Onze match-evenementen dragen hieraan bij.

MAATSCHAPPELIJK PARTNERS:

BEDRIJFSPARTNERS:

Start typing and press Enter to search

X