Matching

Zinvolle teambuilding

Samen voor Zeist brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. We organiseren ontmoetingen en stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen in de Gemeente Zeist. Met de inzet van helpende handen, middelen of expertise leveren bedrijven en bedrijfsvrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving.

Handen uit de mouwen

Klusactiviteit: een nieuw hek, een geschilderde muur of een opgeknapte tuin.

Kennis en kunde

Inzet van expertise: van een gastles tot een workshop bij een zorginstelling.

Samen genieten

Een creatieve activiteit, een wandeling of een (dierentuin)uitje.

Arbeidsparticipatie

Werkervaring of stageplek voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Middelen

Het beschikbaar stellen van middelen, materialen of uw locatie.

Bijeenkomsten

De kracht van een netwerk ontstaat en versterkt door ontmoeting, kennismaking en verbindingen. Samen voor Zeist faciliteert dit onder meer door het organiseren van:

Meet & Match

Bruisende bijeenkomsten die helemaal gericht zijn op onderling ontmoeten, netwerken en concrete afspraken maken.

Carrousel

Sessies waarbij een vraag van een partner centraal staat en andere partners hun kennis, ervaring en connecties delen.

Kick Off

Een goede start van het nieuwe jaar met inspirerende sprekers en cases en natuurlijk een netwerkborrel.

Kennisdelen

Eén of meerdere aangesloten partners delen hun kennis over een relevant onderwerp of thema voor andere aangesloten.