Jaarverslag Samen voor Zeist 2017

Voorwoord van voorzitter en directeur van Samen voor Zeist

12,5 jaar betrokkenheid in Zeist

Samen Voor Zeist is in 2017 ongemerkt haar 12,5 jaar ingegaan. Meer dan 270 matches en verbindingen zijn gerealiseerd, 11 netwerkbijeenkomsten georganiseerd en we hebben ons netwerk kunnen uitbreiden met 16 nieuwe partners.

Een blijvende uitdaging en ambitie zijn de financiën door middel van het behouden van de huidige partners en het werven van nieuwe partners.  Het afgelopen jaar hebben we ook opdrachten buiten het netwerk kunnen realiseren. Dit maakt dat Samen voor Zeist het jaar positief heeft kunnen afsluiten. De aantrekkende economie speelt daarbij uiteraard een grote rol.

Ik blijf me gelukkig prijzen dat ik via mijn rol als directeur van Samen voor Zeist kennis kan maken met zo veel mooie initiatieven in Zeist en dat ik als intermediair aan het begin sta van mooie verbindingen die vaak doorgroeien naar duurzame samenwerkingen. Zeist zit vol met mogelijkheden en de wil om samen te werken. Aan Samen voor Zeist de mooie taak om al dit alles bij een te brengen! Ik realiseer me goed dat deze activiteiten alleen tot stand konden komen met de positieve inzet en financiële betrokkenheid van onze partners en vrijwilligers. Hierdoor maakten we gezamenlijk de Zeister samenleving weer iets mooier! Grote dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg aan dit belangrijke werk!

Katherina Casse
Directeur Samen voor Zeist

“Voorzitter Ineke Rijndorp in gesprek met Katherina en Wilma”

Wilma, ik kom je altijd energiek tegen, mag ik daaruit afleiden dat je nog steeds geïnspireerd bent door je werk bij Samen voor Zeist en dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn?
“Twee grote projecten in samenwerking met de Rabobank Utrechtse Heuvelrug en GlaxoSmithKline waren spraakmakend. De spin-off was  veel nieuwe kennisuitwisseling. Ik vind het interessant om te zien hoe daaruit nieuwe ideeën en projecten ontstaan én dat  nieuwe partijen zich verbinden aan betrokken ondernemen. Verrast raken zij betrokken bij nieuwe samenwerkingsvormen en inhoud.   De ontdekking dat dit past in de ontwikkeling van en aansluit bij de behoefte van de bedrijven geeft mij weer dagelijks werkplezier!”

Katherina, jij wil groei en ontwikkeling en professionaliteit initiëren in MBO ; heb je hier een voorbeeld van?
“Jazeker!  Een expositie van outsider art door kunstenaars van Abrona, Reinaerde en Atelier Totem in Slot Zeist in het voorjaar 2017.  We laten zien wat deze kunstenaars wél kunnen en geven hen een podium. Het enthousiasme van alle partners – ook Figi, Oud London en Slot Zeist – werkt enorm motiverend. Kenmerkend voor dit  – en alle projecten van Samen voor Zeist – is dat partners intrinsiek gemotiveerd zijn, dat er voor alle partijen een eigen belang  is waardoor successen gevierd kunnen worden.Tegelijkertijd willen we  dat het publiek met andere ogen naar de bewoners van de zorginstellingen kijkt. Het zijn niet alleen cliënten maar ook kunstenaars! Dus ja, meer (nieuwe) samenwerking, meer meten of wat we willen bereiken ook bereikt kan worden. Op deze wijze zorgen we stapje voor stapje voor een beweging in Zeist.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

X