Jaarverslag Samen voor Zeist 2016

Voorwoord

“Betrokken ondernemen begint bij een ontmoeting;
Bij persoonlijk contact;
Bij verbinding;
Bij inspiratie;
En resulteert in samenwerking … “

En die ontmoeting faciliteert Samen voor Zeist. Zo vierden we in 2016 de 10e editie van de beursvloer! Hét evenement waarmee in Zeist het betrokken ondernemen is begonnen; en de start voor het netwerk van betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties.

2016 was voor Samen voor Zeist het jaar om haar basis te verstevigen. Door te investeren in haar bestaande netwerk, het bestendigen en verdiepen van relaties, maar zeker ook door het uitbreiden van haar netwerk door prospectie. Nieuwe partners sloten zich aan waardoor het netwerk niet alleen groeit in aantal maar ook in diversiteit.

Daarnaast hebben we onze basis verstevigd door de interne organisatie te versterken. Dit door een pool van vrijwillige professionals aan ons te verbinden die ons ondersteunen op diverse gebieden zoals advisering, communicatie en backoffice.

Ook was het tijd voor communicatie. We leerden over storytelling; we kregen een nieuwe website; ons logo werd opgefrist en moderner, social media werden meer en meer ingezet waarmee betrokken activiteiten gepost en gedeeld; Samen voor Zeist kreeg een special in de Stadspers met ervaringen vanuit partnes uit het netwerk.

Onze inzet werd beloond met 280 matches, 35 stage/leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 373 deelnemers aan onze acht bijeenkomsten, 14 nieuwe partners in ons netwerk. Samen maken we Zeist inclusief!

Katherina Casse
Directeur Samen voor Zeist

“Meer dan alleen matching”

2016 was het jaar van consolidatie en reflectie: doen we het goede en doen we het goed. Een goed moment nu de economie weer aantrekt, organisaties kantelen en waar lokaal verder gebouwd wordt aan een samenleving waarin iedereen mag en kan meedoen.

Deze pas op de plaats past in de cyclus van zeven jaar die Samen voor Zeist doorloopt. Een blijvende uitdaging en ambitie zijn de financiën, het behouden van de partners en werven van nieuwe partners. De aantrekkende economie en onze hernieuwde focus op het bedrijfsleven werpt al voorzichtig vruchten af.

Consolideren wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten zoals u in dit jaarverslag kunt lezen.
Samen voor Zeist blijft de spin in het web. Als netwerkorganisatie zorgen we voor beweging, zorgen we dat radertjes blijven draaien of anders gaan draaien, organiseren en  stimuleren we net  wat extra reflectie op waar wij behoeften signaleren. Het is mooi om te zien dat een pas op de plaats al heel snel  leidt tot concrete afspraken om  maatschappelijke issues op te pakken, anderen te betrekken bij het netwerk, expertise uit te wisselen. Fijn dat u ook tot dit netwerk behoort!

Een netwerk dat groter is dan Zeist alleen. Samen voor Zeist is onderdeel van de landelijke stichting  van “Samen voor” en voedt zich en laat zich inspireren door de negen lokale ‘Samen voors’. We danken Katherina, Wilma en de naaste vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet voor Samen voor Zeist. Tevens dank ik mijn collega bestuursleden die het afgelopen jaar met veel bevlogenheid invulling hebben gegeven aan het bestuurslidmaatschap.

Ineke Rijndorp
Voorzitter Samen voor Zeist

Start typing and press Enter to search

X